Vi har det ingen andre har! - Beskjed / informasjon
 
Våre leveringsbetingelser!
 
 
Varer må uthentes på vårt lager i Fetsund kun 20 min fra Oslo. Showrommet er ubetjent slik at tid må avtales på forhånd på tlf.92490687. Kontaktinfo for spørsmål finnes under flik "kontakt oss".
  
Ved godkjent reklamasjon erstattes varen med et nytt hvis mulig, alternativt et tilsvarende eller bedre. Ved skader på produktet skal dette meldes umiddelbart ved utlevering, vårt erstatningsansvar for skader bortfaller etter mottak og godkjennelse av varen.