VERSAGO - Leveringsvilkår
                Vi har det ingen andre har! - Beskjed / informasjon
 
Våre leveringsbetingelser!
 
 
Utkjøring, utpakking, montering samt klargjøring kan gjøres av våre dyktige montører i Deres hjem hvis ønskelig. Tillegg etter avtale eller gjeldende satser.
 
Vi importerer våre produkter fra land som USA-Kina-Spania-Fillipinene-Italia etc. Det må derfor påregnes noe leveringstid på ikke lagerførte varer, for tiden ca.16 uker avhengig av volum eller etter avtale.
 
Ved bestilling av ikke lagerførte produkter kreves et forskudd på 50% av varens avtalte pris. Alle oppgitte priser på denne side er veil. inkl. mva. hvis annet ikke er spesifisert.
 
Ved godkjente reklamasjoner erstattes varen med et nytt hvis mulig, alternativt et tilsvarende eller bedre. Ved skader på produktet skal dette meldes umiddelbart ved utlevering, vårt erstatningsansvar for skader bortfaller etter mottak og godkjennelse av varen.